financiële sector

native speaker vertalers

experts in financiën en jaarrekeningen

Wij vertalen jaarlijks circa 300 jaarrekeningen van banken en bedrijven, en financiële teksten van welke aard ook.
Onze vertalers zijn zeer gespecialiseerd op het gebied van economie en financiën, kennen en gebruiken de juiste terminologie op professionele wijze en begrijpen de inhoud van de te vertalen teksten volledig.
Wij zijn in staat grote projecten te beheren, van de vertaling tot de beëdiging in de rechtbank.

01 —

Urgente projecten


Een snel en professioneel beheer van al uw omvangrijke en urgente projecten. Wij stellen deskundigenteams samen die worden gecoördineerd door een projectmanager en een taalkundige, die garant staan voor de uniformiteit van het project

02 —

Technologie


Wij maken gebruik van de modernste technologieën in de vertaalsector om ook na jaren de terminologische samenhang te verzekeren, waardoor u tijd en kosten bespaart in verband met herhalingen in de tekst

03specialisatiegebieden

 • geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen
 • driemaandelijkse financiële verslagen
 • halfjaarlijkse financiële verslagen
 • duurzaamheidsverslagen
 • corporate governance
 • persberichten met gegevens van de jaarrekening
 • Pillars
 • IPO's
 • financiële berichten
 • prospectussen/KIID
 • kennisgevingen aan aandeelhouders
 • presentaties van financiële resultaten
 • beursanalyses
 • economische en marktanalyses
 • jaarverslagen
 • beleggingsfondsen
 • fonds- en marktperformanceverslagen
 • organisatie-, beheer- en controlemodellen
 • beloningsverslagen en pensioenplannen
 • bankbeleid en schatkistbeheer
 • trading
 • securitisaties
 • regels voor bedrijfseconomisch toezicht voor banken
 • bankgaranties en financiële borgstellingen
 • transfer pricing
 • M&A-documenten
Nederlands