native speaker juristen

deskundigen en experts

Onze vertalers zijn in hoge mate gespecialiseerd op juridisch gebied en kennen de specifieke terminologie, waardoor ze een professionele dienst leveren die aan alle verwachtingen voldoet.
De juridische vertaling maakt deel uit van onze kernactiviteit, ook dankzij onze samenwerking met gerechtelijke instanties en toonaangevende advocatenkantoren.

01 —

Experts


Voor een goede juridische vertaling is het niet voldoende om vertaler te zijn. Daarom zetten wij experts in die de terminologie van de sector net zo begrijpen en gebruiken als de professionals uit de juridische branche

02 —

Een internationale dimensie


Onze vertalers hebben een diepgaande kennis van de rechtssystemen van de verschillende landen en kunnen zo in iedere situatie een uitstekende dienst verlenen

03 —

Snelheid


Een snel en professioneel beheer van al uw omvangrijke en urgente projecten. Wij stellen deskundigenteams samen die worden gecoördineerd door een projectmanager en een taalkundige, die garant staan voor de uniformiteit van het project

04 —

Aanvullende diensten


Wij zorgen voor certificaties, beëdigingen in de rechtbank of bij de notaris en legalisatie van de documenten bij het openbaar ministerie

03specialisatiegebieden

 • juridische geschillen
 • vennootschapsrecht en handelsrecht
 • en financieel en bankrecht
 • faillissementsrecht en bedrijfsherstructureringen
 • kapitaalmarktrecht
 • belastingrecht
 • onroerend goed
 • verzekeringsrecht
 • strafrecht
 • internationaal en EU-recht
 • mededingingsrecht en antitrustwetgeving
 • intellectuele eigendom
 • energie, telecommunicatie en media
 • arbeidsrecht
 • bestuursrecht
 • milieuwetgeving
 • jurisprudentie
 • transfer pricing
 • due diligence
Nederlands