native speaker vertalers

gespecialiseerd in communicatie

Vertalen op het gebied van communicatie is een speciale vorm van vertalen. Onze experts passen zich aan de doeltaal en de betreffende cultuur aan en lokaliseren uw inhoud, waarbij ze een aantal vragen met u doornemen die erop gericht zijn een tekst te creëren die aan uw verwachtingen voldoet.

01 —

Interculturele benadering


Wij vertalen alle aspecten van communicatie, met respect voor iedere cultuur en aandacht voor gevoelige kwesties

02 —

Vertalingen op maat


Native speaker vertalers voor iedere taalvariant, afhankelijk van het door de klant gekozen land van bestemming

03specialisatiegebieden

  • folders
  • persoverzichten
  • persoverzichten
  • bedrijfspresentaties
  • catalogi
  • bedrijfsprofielen
  • video's
  • websites
  • nieuwsbrieven
  • reclameteksten

transcreation


Een dienst die verder gaat dan vertalen, om de boodschap niet alleen in een andere taal, maar ook in een andere culturele context over te dragen, waarbij echter de stijl, toon en context behouden blijven

voice-over


Ofwel, de “commentaarstem” vervangt een audiotrack in de oorspronkelijke taal door een stem buiten beeld, die de vertaalde tekst over de originele stem inspreekt

ondertiteling


lde transcriptie van gesproken taal verhoogt de bruikbaarheid van video’s of documentaires en geeft een toegevoegde waarde aan de inhoud met het oog op indexering

nasynchronisatie


Native speakers lenen hun stem aan personages, sprekers of geïnterviewden van video’s

Nederlands