farmaceutische sector

technische en wetenschappelijke kennis

maximale zorgvuldigheid

Het in de handel brengen van een geneesmiddel is een delicaat proces. Arkadia staat u in deze belangrijke fase bij.
In de farmaceutische sector is de duidelijkheid van de inhoud fundamenteel: de vertaling moet getrouw zijn en precies bevatten wat de klant wil overbrengen. Daarom zetten wij hiervoor uitsluitend gespecialiseerde vertalers in die de specifieke processen volledig begrijpen.

01 —

Medische vertalingen


Voor een goede vertaling moeten de vertalers gespecialiseerd zijn in de medisch-farmaceutische sector en worden zij bijgestaan door revisoren en deskundigen uit de branche

02 —

Wetenschappelijke vertalingen


Onze vertalers kennen en gebruiken de juiste wetenschappelijke terminologie om u te helpen betrouwbare inhoud op te stellen waarin de zorgvuldigheid en wetenschappelijke accuratesse van de originele tekst volledig behouden blijft

Technische vertalingen


Wij vertalen gebruikshandleidingen en presentaties van elektromedische apparatuur voor gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen. Een proces dat zowel delicaat als essentieel is om te waarborgen dat alle apparatuur goed functioneert en op correcte wijze door de professionals in kwestie wordt gebruikt. Daarom moet de inhoud in alle talen waarin hij vertaald is perfect begrijpelijk zijn


03specialisatiegebieden

  • folders
  • procedures voor de veiligheid op het werk
  • aanbestedingen
  • handleidingen van biomedische apparatuur
  • specialistische en technische informatieve documentatie
  • enquêtes naar geneesmiddelenbeheer en onderzoek
  • wetenschappelijke onderzoeken
Nederlands